Dasar Privasi

Privasi anda
Halaman ini mengandungi dasar privasi yang meliputi penggunaan dan perlindungan maklumat yang diberikan oleh pelawat. Jika anda melengkapkan transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat itu mungkin dikongsi dengan agensi kerajaan lain untuk membantu menyediakan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan. Contohnya, semasa menyelesaikan aduan yang memerlukan maklum balas daripada agensi lain.
Maklumat dikumpul
Tiada maklumat peribadi dikumpul semasa anda melayari laman web ini, selain daripada maklumat yang dihantar oleh anda melalui e-mel. Laman web ini juga mengumpul maklumat tentang peranti anda, yang akan digunakan semata-mata untuk tujuan analisis.
Meneruskan menyemak imbas bermakna anda bersetuju menerima terma dan syarat di atas.
Apakah yang berlaku jika saya memaut ke tapak web lain?
Laman web ini mengandungi pautan ke laman web lain. Dasar privasi ini hanya digunakan untuk tapak ini. Sila ambil perhatian bahawa tapak web yang dipautkan mungkin mempunyai dasar privasi yang berbeza dan pelawat digalakkan untuk menyemak dan memahami dasar privasi setiap tapak web yang mereka lawati.
Pindaan kepada dasar
Jika perubahan dibuat pada dasar privasi ini, ia akan dikemas kini pada halaman ini. Dengan kerap melihat halaman ini, anda akan menerima maklumat terkini tentang maklumat yang dikumpul, cara ia digunakan dan, dalam keadaan tertentu, cara maklumat itu dikongsi dengan pihak lain.